help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juni 1986 houdende eindregeling van de begrotingen van het jaar 1979 van de Diensten van algemeen bestuur van de Staat, van de Staatsbedrijven en van instellingen van openbaar nut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/1986
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/1986
Pagina:11026
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1979