help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 april 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1984 betreffende de aanwerving en de bevordering van sommige personeelsleden van het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/06/1986
Pagina:8937
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1986