help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-Oost-Vlaanderen van 16 oktober 1998 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 7 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1999
Pagina:27896
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Vermelding

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 16/10/1998