help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 tot goedkeuring van het besluit van de raad van bestuur van de GOM-Antwerpen van 16 november 1998 tot wijziging van het besluit van de raad van bestuur van 12 december 1994 houdende regeling van de rechtspositie van het personeel en de vaststelling van de personeelsformatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/1999
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1999
Pagina:27896
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/08/1999 tot ...
Opmerkingen Vermelding

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 16/11/1998