help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 juni 1999 tot regeling van het toezicht op de werkzaamheden van de Kamers van ambachten en neringen in het kader van Hoofdstuk I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap en tot aanwijzing van de daartoe bevoegde ambtenaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/07/1999
Editie:1
Pagina:26107
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse