help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 17 maart 1999 houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko inzake bijstand aan gedetineerde personen en overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1999
Pagina:25340
Advies van de Raad van State 28354
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/07/1999 tot ...