help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 april 1999 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 1984 houdende vaststelling van de vergoedingen toegekend aan de leden van het Beheerscomité van het in de Nationale Kas voor Beroepskrediet opgericht Participatiefonds


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1999
Editie:2
Pagina:24455
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking