help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 20 oktober 1998 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/10/1998
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/1999
Pagina:23291
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT: vanaf 29/06/1999 ("10de dag na de gelijktijdige bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de vereiste goedkeuringsdecreten") voor een periode van "drie volledige jaren" met de mogelijkheid van een verlenging voor periodes van dezelfde duur door regeringsbesluiten.

Het samenwerkingsakkord is achtereenvolgens verlengd:
1) van 29/06/2002 tot 28/06/2005 door AGW 12/12/2002 en BVR 13/12/2002
2) van 29/06/2005 tot 28/06/2008 door AGW 14/09/2006 en BVR 24/04/2009
3) van 29/06/2008 tot 28/06/2011 door BVR 05/06/2009 en AGW 15/07/2010
Periode van geldigheid van 29/06/1999 tot 28/06/2011
Opmerkingen


Bijlage bij
Aard Datum    
DVO 11/05/1999  
DRW 01/04/1999