help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
[Codex over het welzijn op het werk, Titel VI (Arbeidsmiddelen), hoofdstuk II (Specifieke bepalingen), Afdeling III (Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten)]


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1999
Editie:1
Pagina:20743
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/06/1999 tot 11/06/2017
Opmerkingen De bepalingen van de artikelen 1 tot 28 vormen afdeling III van Titel VI, Hoofdstuk II van de Codex over het welzijn op het werk.