help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 april 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1967 houdende vaststelling van het organiek kader van het personeel van het secretariaat van de Kamers voor Ambachten en Neringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1981
Pagina:4963
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1976

Periode van geldigheid van 01/01/1976 tot 01/06/1999