help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/05/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1999
Pagina:15240
  • 27/05/2000 (Duitse vertaling)
    Art. 1 en 28 tot 33
  • 11/03/2000 (Duitse vertaling)
    Titel III, Hoofdstuk IV
Advies van de Raad van State 28601 + 28741 + 28646 + 28638
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 8, 16, 26, 32, 36, 40 en 43:
Artikelen 4 tot 7: 04/05/1999
Artikel 14 en 15: 01/04/1999 (KB 25/05/1999)
Artikelen 28 tot 32: 04/05/1999
Artikel 39: 04/05/1999
Titel III, Hoofdstuk VI (artikel 35 en 36): 01/01/2003 (KB 12/03/2003)
Artikelen 41 en 42: 01/01/1998