help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 maart 1999 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de Hoofdstukken I en II van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/03/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/03/1999
Pagina:8681
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking