help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 juni 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1963 betreffende het statuut van de de onderofficieren van het actief kader der land-, lucht- en zeemacht en van de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1992
Pagina:16329
Advies van de Raad van State 21529
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking