help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 23. Oktober 1998 zur Bezuschussung von Infrastruktur in kulturellen oder personenbezogenen Angelegenheiten

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 23 oktober 1998 tot subsidiëring van de infrastructuur op het gebied van culturele of persoonsgebonden aangelegenheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/10/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1999
Pagina:7537
Advies van de Raad van State 27132
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1998

Periode van geldigheid van 01/10/1998 tot 01/01/2002