help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 1999 houdende wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen overeenkomstig de richtlijn n° 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen.


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/1999
Pagina:4909
Advies van de Raad van State 27564
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking