help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/1999
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1999
Pagina:3553
 • 02/09/2000 (Duitse vertaling)
  Art. 151 tot 154 en 240
 • 22/06/2000 (Duitse vertaling)
  Titel IV, Hoofdstuk I
 • 03/06/2000 (Duitse vertaling)
  Art. 89, 91tot 142 en 144 tot 148
 • 11/03/2000 (Duitse vertaling)
  Titel II, Hoofdstuk I
 • 22/01/2000 (Duitse vertaling)
  Art. 143
 • 19/01/2000 (Duitse vertaling)
  1) Art. 213 (p.1831)

  2) Art. 1, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 175 en 226 (p. 1838)
Advies van de Raad van State 28163 + 27822
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2: 01/07/2000 (KB 19/05/2000)
Art. 130: oorspronkelijk, te bepalen door de Koning (art. 131); vervolgens, opgeheven en nooit in werking getreden.
Art. 177 tot 180: te bepalen door de Koning (art. 183); gedeeltelijk uitgevoerd (zie hieronder).
Art. 178: te bepalen door de Koning.
Art. 177, 179 en 180: op de volgende data voor de bedoelde beroepen:
- 18/08/2009 voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent bedoeld in het KB 05/02/1997 (KB 06/07/2009) en voor het beroep van diëtist bedoeld in het KB 19/02/1997 (KB 06/07/2009)
- 01/01/2012 voor de beroepen van audioloog en van audicien bedoeld in het KB 04/07/2004 (KB 24/10/2011) en voor het beroep van ergotherapeut bedoeld in het KB 08/07/1996 (KB 24/10/2011)
- 01/04/2013 voor het beroep van orthoptist bedoeld in het KB 24/11/1997 (KB 11/03/2013) en voor het beroep van logopedist bedoeld in het KB 20/10/1994 (KB 11/03/2013)
- 01/12/2013 voor het beroep van technoloog medische beeldvorming bedoeld in het KB 28/02/1997 (KB 07/11/2013) en voor het beroep van medisch laboratorium technoloog bedoeld in het KB 02/06/1993 (KB 07/11/2013)
- 30/09/2016 voor het beroep van podoloog zoals bedoeld in het KB 07/03/2016 (KB 21/09/2016) en voor het beroep van mondhygiënist zoals bedoeld in het KB 28/03/2018 (KB 21/11/2018)
- 01/09/2020 voor het beroep van ambulancier niet dringend patiëntenvervoer zoals bedoeld in het KB van 14/05/2019 (KB 14/05/2019)
- 01/07/2023 voor de beroepen van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie beoogd door het KB 07/04/2023 ‘betreffende de beroepen van orthopedisch technoloog in de mobiliteitshulpmiddelen, orthopedisch technoloog in de bandagisterie en orthesiologie, orthopedisch technoloog in de prothesiologie en orthopedisch technoloog in de schoentechnologie’ (KB 07/04/2023)

Zie ook de artikelen 34, 47, 49, 62, 79, 82, 101, 105, 110, 119, 122, 146, 156, 159, 163, 167, 171, 173, 175, 200, 208, 222, 228, 230 en 249.

Opmerkingen