help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende afwijking van de beperking van het prijsindexcijfer tot 75 % voor de hogescholen en de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 18/12/1998
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/02/1999
Page:3085
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

TT begrotingsjaar 1998