help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 mei 1997 op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/05/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1999
Pagina:1924
Advies van de Raad van State 25479
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/02/1999 tot ...