help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 februari 1998 houdende instemming met de volgende Internationale Akten : 1° Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé, Slotakte en Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, gedaan te Mauritius op 4 november 1995
2° Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, gedaan te Brussel op 20 december 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/01/1999
Pagina:388
  • 29/06/2001 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 25984
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking