help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 8 december 1998 houdende diverse bepalingen betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1998
Editie:4
Pagina:42320
Advies van de Raad van State 27880
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/01/1999 tot ...
Opmerkingen Oph. W 14/07/1994 - Oph. KB 16/11/1993 vanaf inwerkingtreding KB 22/12/1988 : 01/01/1999