help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 december 1998 tot opdracht aan de Minister van Economie en aan de Minister belast met Energie van de bevoegdheid modellen van formulieren aan te passen aan de euro


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/1998
Editie:1
Pagina:41296
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking