help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 december 1998 inzake het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, met uitzondering van de radioactieve stoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/1998
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1998
Editie:1
Pagina:40883
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1999 ("eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/02/1999 tot 09/07/2009
Opmerkingen De volledige tekst van het RID kan op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer geraadpleegd worden: http://mobilit.belgium.be/nl/spoorwegverkeer/gevaarlijke_goederen/wetgeving