help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 augustus 1993 houdende instemming met het Verdrag nr. 148 betreffende de bescherming van de werknemers tegen beroepsrisico's op de werkplaatsen als gevolg van luchtverontreiniging, lawaai en trillingen, aangenomen te Genève op 20 juni 1997 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënzestigste zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1998
Editie:1
Pagina:40190
Advies van de Raad van State 21558
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking