help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 mei 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de opleiding van het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/1992
Pagina:11785
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking