help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1998 - Openbare instelling Toerisme Vlaanderen - Wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende organisatie van het Vlaams Commissariaat-generaal voor Toerisme en de regeling van de rechtspositie van het personeel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/09/1998
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 21/11/1998
Pagina:37613
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van ... tot 01/10/2000