help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 maart 1961 tot vaststelling van de aanvullende maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de Frans-Belgische Overeenkomst van 20 september 1958 betreffende de invaliditeits- en overlijdenspensioenen der burgerlijke oorlogsslachtoffers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/03/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1961
Pagina:2767
Advies van de Raad van State --