help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 december 1984 tot vaststelling van de categorieën van de dienstplichtigen van de lichting 1986 die zich in de zin van artikel 12, § 1, 5°bis, van de gecoördineerde dienstplichtwetten op een broederdienst kunnen beroepen om de vrijlating van dienst in vredestijd op morele grond te verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/1984
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/1984
Pagina:16130
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking