help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 1984 houdende vaststelling voor het schooljaar 1984-1985 van het bedrag van de financiële last gedragen door de Staat en verbonden aan het kosteloos verstrekken van leerboeken en schoolbehoeften aan de leerlingen van de gesubsidieerde kleuterscholen en lagere scholen en aan de leerlingen van het buitengewoon onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/12/1984
Pagina:15501
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking