help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 1979 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Wegenfonds en een aanvullende personeelsformatie van het Bestuur der Wegen van het Ministerie van Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/11/1984
Pagina:14889
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1984

TT 30/09/1984