help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 september 1984 waarbij het vak Bergen (Jemappes)-Frameries van de ring om Bergen aan het stelsel der wet van 12 juli 1956 tot vaststelling van het statuut der autosnelwegen wordt onderworpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/10/1984
Pagina:13677
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking