help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 maart 1992 tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landbouw


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/05/1992
Pagina:10718
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1992

Periode van geldigheid van ... tot 01/09/1995