help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlaß der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 20. April 1998 zur Anwendung des prozentualen
Ankaufs von Medien betreffend die Bibliotheken der Kategorien I, II und III für den Erhalt der
Funktionszuschüsse

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 april 1998 betreffende het percentage media dat de bibliotheken van de categorieën I, II en III moeten aankopen om werkingstoelagen te verkrijgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/10/1998
Pagina:32519
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1998

Periode van geldigheid van 01/01/1998 tot 01/01/2002