help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 februari 1963 houdende machtiging tot regularisatiën, verhoging en vermindering van sommige voor het dienstjaar 1962 uitgetrokken kredieten, zomede toekenning van bijkredieten voor de uitgaven met betrekking tot 1961 en de vorige dienstjaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/02/1963
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/1963
Pagina:1994
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking TT 1962