help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 1962 tot oprichting van een Instituut voor Psychologie en Opvoedingswetenschappen, verbonden aan de faculteiten van de letteren en wijsbegeerte en van de geneeskunde van de Rijkuniversiteit te Luik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/06/1964
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/07/1964
Pagina:8119
Advies van de Raad van State U - D