help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 7 december 1792 tot afschaffing van alle zakelijke erfdienstbaarheden en voorwaarden vervat in de akten van belening of erpachtgeving die verband houden met de aard van het feodaal regime (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1792
Aard van de akte: Decreet: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --