help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 augustus 1900 houdende goedkeuring van de Slotakte der Internationale Vredesconferentie, alsmede de daaraan toegevoegde overeenkomsten en verklaringen, gedagtekend van 29 juli 1899 en ondertekend door België met de bij de Conferentie vertegenwoordigde Mogendheden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/08/1900
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/09/1900
Pagina:4097
Advies van de Raad van State --