help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 december 1899 houdende de Begroting van 's Lands Middelen voor het dienstjaar 1900


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1899
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/1899
Pagina:5370
Advies van de Raad van State --