help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 5 -19 december 1790 betreffende het registratierecht verschuldigd voor burgerlijke en gerechtelijke akten en eigendomsbewijzen (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/1790
Aard van de akte: Decreet: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/12/1790
Advies van de Raad van State --