help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Oorkonde van 21 juli 1571 van Keizer Maximiliaan II houdende bevestiging, uitlegging en verruiming van de voorrechten verleend aan het Land van Luik door zijn voorgangers, Keizer Maximiliaan I en Keizer Karel V, en houdende verbod zich tot het Keizerrijk te richten in zaken van steenkoolontginning (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/07/1571
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --