help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 augustus 1895 tot uitbreiding der beschikkingen der koninklijke besluiten betrekkelijk de instelling der burgerlijke decoratie tot de gediplomeerde leden van het onderwijzend personeel der private lagere scholen welke de wettelijke voorwaarden tot aanneming verenigingen, toelagen genieten en onderworpen zijn aan het toezicht van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1895
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1895
Pagina:2981
Advies van de Raad van State --