help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 september 1908 op de inbeslagneming en het opbod bij vrijwillige vervreemding van de zee- en de binnenschepen, alsmede op de bevoegdheid in zake van zee- en binnenvaart (inzake zee- en binnenvaart)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/1908
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/1908
Pagina:5429
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Opschrift: de woorden (inzake zee- en binnenvaart)" werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.