help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 3 augustus 1909 tot wijziging van artikel 267 van het Strafwetboek betreffende zekere inbreuken begaan door de bedienaars van de eredienst in de uitoefening van hun ambt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1909
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1909
Pagina:4441
Advies van de Raad van State --