help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juli 1920 betreffende de inrichting van het Diplomatiek Korps


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1920
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/07/1920
Pagina:5555
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 114 en 115

Buitenwerkingtreding: art. 1 tot 65 : opgeheven bij KB 04/07/2014 maar dit besluit is vernietigd bij arrest RvS nr. 234747 van 17 mei 2016. Bijgevolg wordt deze opheffing geacht nooit te hebben bestaan en nooit uitwerking te hebben gehad. De art. 1 tot 65 zijn echter opnieuw door het artikel 120 van het KB 21/07/2016 opgeheven, en dit met ingang van 01/08/2014.


Periode van geldigheid van 04/08/1920 tot ...
Opmerkingen Art. 117: "De vroegere beschikkingen, voor zoover zij niet overeenstemmen met de bepalingen van onderhavig besluit, worden ingetrokken".