help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 juli 1927 tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie, en betreffende respectievelijk het herstel van schade veroorzaakt door beroepsziekten, het herstel van arbeidsongevallen en de gelijkheid van behandeling der vreemde en nationale arbeiders in zake herstel van arbeidsongevallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1927
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/11/1927
Pagina:5168
Advies van de Raad van State --