help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 juni 1929 tot instelling van een getuigschrift van leermeesteres in de huishoudkunde en in de huishoudelijke werken, en van een getuigschrift van leermeesters in de vrouwelijke handwerken en in de kleine huishoudelijke werken aan de door onderwijzers gehouden gemengde lagere scholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/06/1929
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/1929
Pagina:3199
Advies van de Raad van State --