help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 februari 1928 tot goedkeuring der Overeenkomst gesloten te Washington, op 9 december 1925, tussen België en de Verenigde Staten van Amerika en betrekking hebbend op de onderdrukking van de smokkelhandel in alcoholische dranken nabij de kusten der Verenigde Staten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/02/1928
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/1928
Pagina:1346
Advies van de Raad van State --