help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 26 november 1991 tot vaststelling van de weddeschaal van de voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid]
Koninklijk besluit van 26 november 1991 tot vaststelling van de weddeschalen van de voorzitter van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid alsmede van de secretaris-generaal, de adjunct-secretaris-generaal, de navorsers en de attachés van de Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/11/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/1992
Pagina:1916
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990
Artikel 7: 01/09/1989
Artikel 8: 01/11/1967