help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 2. Juli 1998 zur Festlegung des Stundenkapitals in der schulischen Weiterbildung für das Schuljahr 1998-1999

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 2 juli 1998 tot vastlegging van het lestijdenpakket in de voortgezette schoolopleiding voor het schooljaar 1998-1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/07/1998
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1998
Pagina:28210
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1998

TT schooljaar 1998-1999