help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1933 - Universiteit te Gent - Faculteit van de wetenschappen - Wijziging aan het programma van het examen voor kandidaat in de wetenschappen (groep : aardkundige en delfstofkundige wetenschappen)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1933
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1934
Pagina:249
Advies van de Raad van State --
Opmerkingen Zie DVO 12/06/1991, art. 45 en 55 tot 59