help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 4 oktober 1933 ter uitvoering van de wet van 30 juli 1923 op het aanplakken van de kleinhandelsprijzen der koopwaren van eerste noodwendigheid,betreffende de voeding,kleding, verwarming en verlichting] - prijzen voor de verkoop van melk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/10/1933
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/10/1933
Pagina:5128
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking